تفسیر تست های آزمایشگاهی کلینیکی - شبکه‌ما

توضیحات به نام خدا بسته نرم افزاری تتاک (تفسیر تست‌های آزمایشگاه کلینیکی) این نسخه فقط نمایشی از محیط نرم افزار را نشان می دهد.

3,000 تومان خرید محصول

تفسیر تست های آزمایشگاهی کلینیکی

تفسیر تست های آزمایشگاهی کلینیکی

تفسیر تست های آزمایشگاهی کلینیکی
توضیحات:
بسته نرم افزاری تتاک (تفسیر تست‌های آزمایشگاه کلینیکی) این نسخه فقط نمایشی از محیط نرم افزار را نشان می دهد. این نرم‌افزار تمامی بخش‌های آزمایشگاه تشخیص طبی را شامل می‌شود

محتوای محصول :
فایل RAR با حجم 5.09 مگابایت

توضیحات

به نام خدا
بسته نرم افزاری تتاک (تفسیر تست‌های آزمایشگاه کلینیکی)
این نسخه فقط نمایشی از محیط نرم افزار را نشان می دهد.

این نرم‌افزار تمامی بخش‌های آزمایشگاه تشخیص طبی را شامل می‌شود
بخش 1: آزمایشگاه:
شامل تجهیزات آزمایشگاهی همراه با توضیحات کامل، تصاویر و نکات ایمنی
بخش 2: خون‌گیری
شامل تمام مراحل خونگیری همرا با تصاویر
بخش 3؛ بیوشیمی:
بیوشیمی خون شامل توضیح تمام تست‌های قند همراه با رنج نرمال، توضیح تست‌های چربی همراه با رنج نرمال، توضیح تست‌های کبدی همراه با رنج نرمال، توضیح تست‌های قلبی همراه با رنج نرمال، توضیح تست‌های کلیوی همراه با رنج نرمال، توضیح ویتامین‌ها همراه با رنج نرمال و سایر تست‌ها...
بیوشیمی ادرار شامل تمام تصاویر ادراری با توضیحات، بررسی نوار ادراری، تست‌های تاییدی نوار ادراری و روش انجام، تست‌های بیوشمی ادرار با تفسیر
آنالیز مایعات بدن شامل مایع آسیت (Ascitis)، مایع مغزی-نخاعی (CSF)، مایع پلور (Pleural)، مایع مفصلی (Synovial)، مایع اسپرم (seminal)
تومور مارکر ها شامل آنتی‌ژن سرطانی 3-15 (CA 15-3)، آنتی‌ژن سرطانی 9-19 (CA 19-9)، آنتی‌ژن سرطانی 125 (CA 125)، آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (P.S.A) وسایر تومور مارکر ها
هورمون شامل تمام هورمون‌های تیروئیدی، جنسی، فوق کلیه، پاراتیروئید، هیپوفیز
بخش 4: هماتولوژی 
لوسمی شامل لوسمی لنفوستیک حاد (ALL)، لوسمی میلوژن حاد (AML)، لوسمی لنفوستیک مزمن (CLL)، لوسمی میلوژن مزمن (CML)، لوسمی میلومنوسیتی مزمن (CMML)، لوسمی موئی شکل (HCL) لوسمی نوتروفیلیک مزمن (CNL) همراه با توضیحات و تصاویر
Cbc شامل توضیحات تمام پارامترهای خونی (HB-HCT، MCH-MCHC، MCV-MPV، RDW-PDW، PLT-P.LCR)، مورفولوژی تمام سلول‌های خونی همراه با تصاویر و توضیحات (W.B.C، R.B.C، PLT)، آنمی ها و...
هموستاز شامل توضیحات و روش انجام تست‌های زمان پروترومبین (P.T)، زمان ترومبوپلاستین (P.T.T)، زمان سیلان (B.T)، زمان انعقاد (C.T)، دی- دیمر (D-Dimer) و... 
بانک خون شامل سل تایپ (Cell Type)، بک تایپ (Back Type)، کراس مچ (cross match)، گروه خونی (BG & RH)، پلاکت متراکم (Platelet) و...
سایر موارد شامل سدیمانتاسیون (E.S.R)، هام تست (Ham Test)، شکنندگی اسمزی (OF)، هماتوکریت خون (HCT)، مالاریا اسمیر (Malaria Smear) و...
بخش 5: ایمونولوژی:
شامل تست‌های تورچ، هپاتیت و ANA و...
بخش 6: سرولوژی؛
شامل تست‌های aso; crp; رایت؛ ویدال و ...همراه با تصاویرو روش انجام
بخش 7: میکروبیولوژی
دسته بندی باکتری‌ها همرا با تست‌های تشخیصی و روش انجام هر یک از تست‌ها با تصاویر
کشت‌ها شامل کشت خون (B/C)، کشت زخم (W/C)، کشت ادرار (U/C)، کشت مدفوع (S/C)، کشت مجاری تحتانی تنفسی همراه با توضیحات و تفسیر
انتی بیوگرام شامل روش انجام تستانتی بیوگرام، خطاهای تستانتی بیوگرام، روش تهیه استاندارد نیم مک فارلند، آنتی‌بیوتیک‌های پیشنهادی
محیط‌های کشت شامل تمام گالری‌ها، محیط‌های جامد، محیط‌های مایع همراه با تصاویر و توضیحات
رنگ آمیزی شامل روش انجام رنگ آمیزی رنگ آمیزی گرم، رنگ آمیزی متیلن بلو، رنگ آمیزی دیواره سلولی، رنگ آمیزی اسپور، رنگ آمیزی اسید-فست، رنگ آمیزی کپسول، رنگ‌آمیزی دانه‌های متاکروماتیک، رنگ آمیزی تاژک و...
بخش 8: قارچ شناسی:
شامل تمام قارچ‌های روتین همرا با توضیحات و تصاویر
بخش 9: انگل شناسی:
شامل انگل‌های روتین همرا با توضیحات و تصاویر
و درمجموع دارای حدود 542 تصویر رنگی شامل تصاویر هماتولوژی، بیوشیمی ادرار، انگل‌شناسی، قارچ‌شناسی، میکروب‌شناسی و سایر موارد می‌باشد.
مطالب عملی تتاک توسط متخصصین گروه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تهیه‌شده است.
غلامرضا عنانی سراب: دکتری تخصصی هماتولوژی پزشکی و مدیر گروه ایمونولو‍ژی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
آقای محمود رضا بهروان: عضو هیئت‌علمی گروه میکروب‌شناسی و عضو مرکز تحقیقات ژنومیک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
آقای مهدی دارابی: فارغ‌التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی و کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
آقای علی ناصحی: فارغ‌التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی و کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
خانم ماندانا علی‌اکبری: فارغ‌التحصیل رشته علوم آزمایشگاهی و کارشناس آزمایشگاه تشخیص طبی
-----------------------------------------------------------------------------
امکانات برنامه:
قابلیت جستجو در عناوین و متن
قابلیت افزودن مطالب مورد علاقه به لیست برگزیده‌ها
قابلیت تنظیم 5 نوع نگارش متفاوت
قابلیت تنظیم اندازه فونت متون
قابلیت تغییر رنگ عناوین و متن‌ها


حداکثر طول دیدگاه شما باید 300 کاراکترباشد.

محصولات پیشنهادی

موارد بیشتر